Plesk Hızlandırma / Optimize

Plesk hızlandırma / optimize içeriği ile karşınızdayız bu makalede sizlere linux sunucunuzda kurulu olan plesk in hız/performans optimizesini detayları ve önem taşıyan ayarları ile birlikte göstereceğim. O zaman lafı kısa tutup hızlı bir şekilde konumuza dönelim,

Plesk in kendi paylaştığı içeriğe göre sitenizi hızlandırmak istiyorsanız bu maddeler önemli;

 • nginx reverse proxy kullanmak (aktif etmek)
 • nginx taraflı cache ayarlarını yapmak
 • nginx taraflı gzip ayarlarını yapmak
 • plesk (ücretli)speed kit eklentisini kullanmak
 • PHP 7 -> opcache kullanmak

Haritamızı maddeler halinde çizdiğimize göre adımları uygulamaya başlayalım,

Plesk nginx reverse proxy kurulumu ve kullanımı

İlk olarak plesk kurulumunda nginx kurulu olduğundan (Alan adları > PHP Ayarlar > PHP Yi Farklı çalıştır da nginx seçeneği varsa nginx plesk de kuruludur) emin olun default “autoinstall” yaptıysanız kurulu gelmiştir. Eğer kurulu değilse sunucunuza ssh olarak bağlanıp “plesk setup” komutunu kullanarak plesk i nginx seçeneğini seçeren tekrar kurun (not: hiçbir veri kaybı olmaz güncelleme yapar gibi düşünebilirsiniz).

İlk olarak arayüzü görseldeki adımlardaki gibi “Servis Sağlayıcısı Görümünü” modu na geçin ve başlayalım

Plesk nginx cache, gzip ve optimize ayarları

SSH üzerinden sunucunuza bağlanın ve dizin üzerinden komut ile dosya oluşturup içini açalım,

$ nano /etc/nginx/conf.d/gzip.conf

içerisine kayıt edip çıkın (CTRL + X);

gzip on;
gzip_min_length 1100;
gzip_buffers 4 32k;
gzip_types text/plain application/x-javascript text/xml text/css;
gzip_vary on;

Arından plesk panelinize giriş yapıp Servis Planları > Unlimited

Plesk PHP Optimize Ayarları ( Servis Planları > Unlimited > PHP Ayarları ) ;

Plesk web sunucusu optimize ayarları ( Servis Planları > Unlimited > Web Sunucusu ) ;

Ek nginx direktifleri;

gzip_disable "MSIE [1-6].";
location ~* .(woff|eot|ttf|svg|mp4|webm|jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js)$ {
  expires 365d;
}

open_file_cache max=1000 inactive=20s;
open_file_cache_valid 30s;
open_file_cache_min_uses 5;
open_file_cache_errors off;

client_header_timeout 3m;
client_body_timeout  3m;
send_timeout      3m;

Optimize ayarlamalarımız bitti ücretli olarak sitenizin ms oranını düşürmek için ise plesk uzantıları üzerinden “speed kit” i satın alıp kullanabilirsiniz.

Güvenle kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir