Php ile toplu işlem yapma

Bugün sizlere php ile textarea üzerinden alt alta girilen verileri teker teker alt alta işlem yapma bir başka değişle mass işlem yapmayı göstereceğiz.

Normalde textareadan gelen verileri çekerseniz veriler direk textareadan çıkmış şekilde gelir ve hepsine teker teker işlem yapamazsınız

Burda teker teker işlem yapabilmek için “\n”‘yi explode edip satır sayısını alıyoruz ve ardından for döngüsü başlatıp for döngüsünde satır sayısını belirtiyoruz

Daha sonra teker teker işlem yapabilmek için explode ettiğimiz değişkene for döngüsündeki satır sayısını ekliyoruz yani $i

Örnek koda textareada alt alta girdiğiniz her veriyi teker teker alt alta veritabanına ekleme yaptım

Her işlemin yanında ne olduğu yazmaktadır

<form action="" method="POST">
<textarea type="text" name="veriler" style="margin: 0px; width: 748px; height: 240px;"></textarea><br>
<button type="submit" name="v4_gonder">İşlem</button>
</form>
<?php
//v4r1able - obir.ninja
error_reporting(0);
if(isset($_POST["v4_gonder"])) {

if(empty(trim($_POST["veriler"]))) {
echo 'Boş bırakmayınız.';
exit;
}

//veri ekleme fonksiyonu ex: veri_ekle("v4r1able");
function veri_ekle($veri) {
$baglan = mysqli_connect("localhost","root","","veriler"); 
mysqli_set_charset($baglan, "utf8");
$sql = "INSERT INTO veriler(veri)
VALUES('$veri')";
$ekle = mysqli_query($baglan,$sql);
echo htmlspecialchars($veri).' verisi veritabanına eklendi.<br>'; // çıktı verelim
}

//textarea üzerinden gelen verileri explode et ve satır sayısını al
$v4_expld = explode("\n", $_POST["veriler"]); // explode
$v4_satir = count($v4_expld); // satır sayısı

//for döngüsüne textareadaki satır sayısını yaz ki o kadar işlem yapsın.

for($i=0; $i<$v4_satir; $i++) {

$v4_mass = trim($v4_expld[$i]); // teker teker işlem yapabilmek için explode arrayına for döngüsündeki satır sayısını ekle
veri_ekle($v4_mass); // textareada alt alta girilen tüm verileri teker teker veritabanına ekle

}

}
?>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir